Merlin's Solutions International | digital
37
bp-legacy,archive,tag,tag-digital,tag-37,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

digital Tag

Digital Transformation คืออะไร

  ปัจจุบันมีวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วและเชื่อว่าเรามักจะได้ยินได้คำว่า “Digital Transformation” ซึ่งก็มีหลายแหล่งข้อมูลได้ให้คำนิยามหรืออธิบายไว้โดยการยกตัวอย่าง ในบทความนี้ผู้เขียนต้องการอธิบายให้ทราบถึงความหมายของ Digital Transformation  และความจำเป็นของการปรับปรุงธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของเพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในยุคที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้ อธิบายอย่างง่าย Digital Transformation ก็คือการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีที่ทันสมัยกว่า สะดวก รวดเร็ว โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวผลักดัน เช่น อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G เป็นต้น เหตุผลและความจำเป็นที่หน่วยงาน บริษัท ห้างร้านต้องให้ความสำคัญกับ Digital Transformation ก็เพื่อให้องค์กรอยู่รอดในยุคที่มีการแข่งขันสูง และมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่องหากบริษัท องค์กรของท่านไม่มีการเปลี่ยน 5 ปี 10 ปี ผ่านไป กระบวนการการทำงาน ผลิตภัณฑ์ บริการยังคงเดิมในขณะที่โลกเปลี่ยน ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยน หากเรายังอยู่ที่เดิมก็อาจเกิดผลกระทบในแง่ของกำไร ขาดทุน ผลประกอบการตามมาได้ ที่ร้ายไปกว่านั้นอาจต้องปิดกิจการลง ปัจจัยหลักอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญที่บริษัทหรือองค์กรต้องปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยีนั่นก็เพราะพฤติกรรมการบริโภคของคนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแปรผันตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็ว สะดวกสบายได้ทุกที่และทุกเวลา จึงทำให้คนเริ่มหันมาสนใจและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่น...

FINTech กับการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ดิจิทัล

จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน และการก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนี้ ทำให้เกิดการแข่งขันมากมายในทุกอุตสาหกรรม มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามยุคสมัย หรือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนองค์กรให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive advantage) มากขึ้น แม้แต่อุตสาหกรรมการเงินก็เริ่มมีการแข่งขันมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแต่ระหว่างธุรกิจธนาคารด้วยกันเอง แต่เริ่มมีการแข่งขันกันข้ามประเภทธุรกิจอีกด้วย ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในการแข่งขันที่สูงขึ้นนี้ ทำให้แต่ละธุรกิจต้องหาตัวช่วยสนับสนุนธุรกิจ ให้สามารถก้าวได้ไกล และเร็วกว่าคู่แข่ง ปัจจุบันในอุตสาหกรรมทางด้านการเงินเราจึงมักเห็นคำว่า FinTech อย่างแพร่หลาย และธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง อาทิ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เริ่มมีความตื่นตัวกับ FinTech มากขึ้น   FinTech หรือชื่อเต็มว่า Financial Technology ซึ่งกล่าวถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีแนวทางใหม่ในการให้บริการด้านการเงินสำหรับอุตสาหกรรมการเงินที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ StockRadars - ระบบสารสนเทศที่สามารถช่วยในการซื้อ-ขายตลาดหุ้น หรือ mPay/TrueMoney - ระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ผ่านสมาร์ทโฟน เป็นต้น   ทำไมต้อง FinTech ? ที่มา: https://www.statista.com/chart/3986/banking-customers-are-going-digital/   ดังรูปภาพข้างต้น เป็นการสำรวจจากลูกค้าผู้ใช้บริการธนาคารจากประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างปี...