Merlin's Solutions International | Blog
1815
bp-legacy,page-template,page-template-blog-masonry,page-template-blog-masonry-php,page,page-id-1815,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Blog

Merlin Knowledge Center
Thailand Roadmap AI

ประเทศไทยจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2565 – 2570)  เพื่อเตรียมความพร้อม สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการแข่งขันของประเทศไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในรูปแบบของการพัฒนาแบบ  BCG Economy...

Generative AI: ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และความแปลกใหม่

Generative AI 🤖 คือ นวัตกรรมล่าสุดในด้านปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ โดยไม่ต้องพึ่งพาข้อมูลหรือกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเหมือน AI แบบดั้งเดิม Generative AI ทำงานโดยการเรียนรู้รูปแบบและความสัมพันธ์ในข้อมูลเพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ที่สมจริงและแตกต่างจากข้อมูลเดิม กระบวนการนี้รวมถึงการรวบรวมข้อมูล, การเลือกรูปแบบเช่น GAN หรือ VAE, การเทรนโมเดล, และการสร้างเนื้อหาใหม่ สิ่งที่ทำให้ Generative...

Introduction to e-KYC

ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสู่การทำธุรกรรมในรูปแบบดิจิทัล และแนวโน้มการเติบโตที่มากขึ้นจากการติดต่อสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ Electronic Know Your Customer (e-KYC) จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคง...

การจัดอบรมด้านการบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) ร่วมกับ ธ.ก.ส

เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2567 บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล จำกัด รวมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกันจัดอบรมด้านการบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) หลักสูตร “การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Data Governance in Practice)”...

Green AI EP. 7 🚛

มาถึง Ep. สุดท้ายสำหรับ Series Green AI แล้ว ในสัปดาห์ที่ผ่าน ๆ มาเราพูดถึงการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ และในภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่อุตสาหกรรมด้านพลังงาน อุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรมการผลิต จะเห็นว่าแต่ละอุตสาหกรรมก็มีการประยุกต์ใช้ AI ที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้มีเหมาะสมกับตนเอง และใน Ep....

Metaverse 🤖

Metaverse (เมตะเวิร์ส) คือการผสานระหว่างเทคโนโลยีแห่งโลกเสมือนและสร้างสิ่งแวดล้อมของโลกจริงๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้คนเข้ามามีบทบาทหรือทำกิจกรรมร่วมกันได้ เช่น การประชุม การเข้าร่วมสัมมนา การดูคอนเสิร์ต การเรียนหนังสือ ฯลฯ ที่มาของคำว่า Metaverse มาจากการนำคำว่า Meta แปลว่า อยู่เหนือจินตนาการ รวมกับคำว่า Verse ที่มาจากคำว่า...

Green AI EP. 6 🏭

ใกล้จะจบกันแล้วสำหรับ Series Green AI ในสัปดาห์นี้มาถึงช่วงของอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งเป็นที่จับตามองกันอย่างมาก เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก ไปจนถึงการผลิตขนาดใหญ่ เช่น การผลิตรถยนต์ ล้วนถือเป็นอุตสาหกรรมหนักที่มีการใช้พลังงานและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมาก การนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นแนวทางที่ทำให้สามารถเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน ในอุตสาหกรรมการผลิตสามารถนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างหลากหลาย เนื่องจากการผลิตมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่จำนวนมาก และแต่ละอุตสาหกรรมก็มีแนวทางที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ลดกระบวนการหรือวัตถุดิบที่ไม่จำเป็น ด้วยการใช้...

ทำความรู้จักกับ ISO/IEC 27001 💎

ISO/IEC 27001 คืออะไร? ISO/IEC 27001 หรือ Information Security Management System (ISMS) เป็นมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และถูกนำมาใช้งานในองค์กรชั้นนำทั่วโลก มาตรฐาน ISO/IEC 27001 นี้ถูกเผยแพร่โดย International Organization for...

Data Governance EP.2 🏬 หลักเกณฑ์การประเมิน

จากที่เราได้เคยนำเสนอกรอบการกำกับดูแลข้อมูล หรือ Data Governance ไปเพื่อให้ทุกคนได้ทราบถึงองค์ประกอบ ระดับ และประโยชน์ของกรอบการกำกับดูแลข้อมูลที่องค์กรจะได้รับจากการนำกรอบแนวทางมาประยุกต์ใช้ แต่ไม่เพียงเป็นการได้รับประโยชน์เท่านั้น การปรับเปลี่ยนกฎหมายด้านข้อมูลและเทคโนโลยีก็ล้วนเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ทุกองค์กรต้องนำกรอบกำกับดูแลข้อมูลมาใช้ด้วยเช่นกัน โดยหากองค์กรของเราเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของการประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของรัฐวิสาหกิจเข้ามาเป็นอีกหนึ่งปัจจัย ซึ่งการประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของรัฐวิสาหกิจก็มีจุดประสงค์เพื่อให้องค์กรภาครัฐมีการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนที่ดียิ่งขึ้น แล้วการประเมินที่ว่านี้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) อย่างไรล่ะ? หลักเกณฑ์การประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของรัฐวิสาหกิจนั้นเกิดจากการประยุกต์หลักการ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนความสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย กรอบการดำเนินงานของประเทศ โดยหลักเกณฑ์การประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลประกอบด้วยหลักเกณฑ์สำคัญ...

SUPERAPP คืออะไร?

—-🌼—–🌼—–🌼—–🌼—–🌼—–🌼—–🌼—–🌼  สนใจข้อมูล/บริการเพิ่มเติมติดต่อ 022477229  e-Mail : sm@merlinssolutions.com   https://web.facebook.com/merlinssolutions/?_rdc=1&_rdr...

Green AI EP. 5 🚜

จากที่เราได้นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อสิ่งแวดล้อมสีเขียวในอุตสาหกรรมต้นน้ำกันไปแล้วอย่างอุตสาหกรรมด้านพลังงาน และด้านการเงิน ครั้งนี้เราจะพาทุกคนเข้าสู่ภาคการเกษตรกันบ้าง โดย AI นั้นถูกนำมาใช้ในการแข่งขันด้านการผลิตเป็นระยะเวลานานแล้ว เพื่อให้เข้ากับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศการเกษตร ครั้งนี้เราจะนำเสนอการใช้ AI เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในฝั่งเกษตรกรรมกันบ้าง ในภาคการเกษตรปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตคือสภาพแวดล้อม และสภาพอากาศ จึงมีการนำ AI มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิต หรือลดความเสียหายทางการเกษตร และไม่เพียงมีบทบาทแค่ช่วยรับมือกับสภาพอากาศเท่านั้น AI สามารถเข้ามาช่วยในด้านสิ่งแวดล้อมนี้ได้เช่นกัน...

Green AI EP. 4 🌍

Green AI Ep. ที่ 4 นี้เราจะพูดถึงการใช้ AI ในธุรกิจด้านการเงินกันบ้าง เมื่อนึกถึงการเงินนั้นธุรกิจที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดคงไม่พ้นธุรกิจธนาคาร ซึ่งหลายคนคงทราบแล้วว่าธุรกิจธนาคารมีการใช้ AI ในหลายด้าน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุน หรือการตรวจสอบธุรกรรมผิดปกติ แต่เมื่อพูดถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคำถามที่ตามมาคือในองค์กรด้านการเงินการธนาคารสามารถช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ทางไหนบ้าง และจะสามารถใช้ AI เข้ามาช่วยเสริมได้อย่างไร เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินนั้นมีกระบวนการ หรือการประมวลข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดการปล่อยคาร์บอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...

Data Governance EP.1 🏬

หลาย ๆ คนคงเคยได้ยินคำว่า “กรอบการกำกับดูแลองค์กร” กันมาบ้างแล้ว โดยกรอบการกำกับดูแลองค์กรมีไว้เพื่อเป็นแนวทางในการติดตาม กำกับ ควบคุม และดูแล ซึ่งจะช่วยเสริมให้องค์กรสามารถเพิ่มระดับการแข่งขัน มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล กรอบการกำกับดูแลองค์กรนั้นมีอยู่หลากหลาย เช่น กรอบการกำกับดูแลด้านความเสี่ยง กรอบการกำกับดูแลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กรอบการกำกับดูแลด้านสถาปัตยกรรมองค์กร ในวันนี้เราจะมาพูดถึง “กรอบการกำกับดูแลข้อมูล” ซึ่งปัจจุบันภาครัฐกำลังให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลมาใช้และความปลอดภัยของข้อมูล ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นต้องมีมาตรการและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการและกำกับดูแลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรอบการกำกับดูแลข้อมูล...

Green AI EP. 3 🌵

ใน Green AI Ep.2 ราได้พูดถึงการใช้ AI เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับประเทศกันไปแล้ว โดยการประยุกต์ใช้ในระดับประเทศจะเน้นไปในแนวทางของการกำหนดนโยบาย การนำกลยุทธ์มาปรับใช้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในประเทศ ครั้งนี้เราจะพูดถึงการใช้ Green AI ที่ใกล้ตัวเราเข้ามาอีกหน่อย นั่นคือการใช้ในภาคธุรกิจนั่นเอง ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ คาดการณ์ AI จึงถูกนำมาใช้เพื่อการแข่งขันในธุรกิจอย่างแพร่หลายตั้งแต่ธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำไปจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำ แต่นอกจากการแข่งขันแล้วในอุตสาหกรรม AI มีบทบาทในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไรได้บ้างนะ? ในทุก...

Green AI EP. 2 🌿

🌷 ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รู้จักกับตัวอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีสีเขียวที่มีการนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาประยุกต์ใช้ หรือที่เรียกว่า Green AI ซึ่งนอกจาก AI จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับเราอีกต่อไปแล้วนั้น ยังมีการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหรือชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายอีกด้วย และไม่เพียงแค่ภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น ภาครัฐก็สามารถนำเทคโนโลยี Green AI มาใช้ได้เช่นกัน สัปดาห์นี้เราจะนำตัวอย่างของ Green AI ที่รัฐบาลในประเทศต่าง ๆ นำมาประยุกต์ใช้เพื่อบริหารจัดการมาให้ทุกคนได้ดูกัน ในระดับประเทศนั้นมีการใช้ความสามารถของ...

DevOps Ep.2 💻

DevSecOps เป็นแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นส่วนขยายมาจาก DevOps โดยเพิ่มเรื่องความปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนของการพัฒนาเพื่อให้ไม่มีช่องโหว่ให้เกิดภัยคุกคามมาโจมตีได้ ซึ่งแนวคิดนี้ได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากการพัฒนาซอฟต์แวร์มักพบปัญหาด้านความปลอดภัย การถูก Hack หรือถูกโจมตีอย่างต่อเนื่อง ทำให้จำเป็นต้องใช้วิธีการพัฒนาที่คำนึงถึงด้านความปลอดภัย ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงแนวคิดของ DevSecOps รวมถึงประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการใช้ DevSecOps ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ DevSecOps คืออะไร? DevSecOps คือ วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีการรวมการพัฒนาและการรักษาความปลอดภัยเข้าด้วยกันในกระบวนการเดียวกัน โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ...

ITIL 4 ep.2

เราทราบกันไปแล้วว่าองค์กรสามารถส่งมอบการบริการที่ดีได้ด้วยการนำแนวปฏิบัติที่ดี หรือ ITIL มาใช้ ซึ่งใน Ep. ที่ผ่านมา (https://www.merlinssolutions.com/2023/03/13/itil-4-ep1/) เราได้อธิบายถึง ITIL 4 ที่ Office for Government Commerce (OGC) ได้ทำการปรับปรุงจาก Version ก่อนหน้า โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดหลักจากเดิมที่ ITIL...

DevOps Ep.1 💻

การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน โดยปกติแล้วจะมีทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ (Development) และทีมปฏิบัติการ (Operations) ทำงานเป็นกลุ่ม ๆ แยกกัน ส่งผลให้มีการสื่อสารระหว่างทั้งสองทีมยากขึ้น ซึ่งทำให้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ช้าลง และมีข้อผิดพลาดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเรามักเรียกการทำงานแบบนี้ว่า Silo 💫 DevOps จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการนำทีมพัฒนา (Dev) และทีมปฏิบัติการ (Ops) มารวมกันในการทำงาน และใช้เครื่องมือและระบบอัตโนมัติเพื่อส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างทั้งสองทีม...

ITIL 4 ep.1

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนมากขึ้น โดยเฉพาะในยุค COVID19 ที่สร้างชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่ทำให้ประชาชนลดการเดินทางด้วยทำงานจากที่บ้าน ปรับรูปแบบการซื้อ-ขายผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งผลให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ โดยสร้างแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล (Digital Service Platform) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้า และบริการได้ง่ายขึ้น เมื่อองค์กรสร้างบริการดิจิทัลที่หลากหลายเพื่อให้บริการ การสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการดิจิทัลก็จะสร้างให้เกิดความประทับใจแก่ผู้รับบริการ แล้วองค์กรจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสามารถส่งมอบการบริการดิจิทัลที่ดีได้ แนวทางหนึ่งคือการนำแนวปฏิบัติที่ดี...

Green AI 🌿

🍃ใน Topic ก่อน ๆ เราได้พูดถึง Green IT หรือเทคโนโลยีสีเขียวกันไปแล้ว เราจะได้เห็นว่า Green IT นั้นมีบทบาทสำคัญในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมาก จนแทบจะกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทุกองค์กรต้องนำมาใช้ในการดำเนินงาน รวมกับปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ มีความก้าวหน้าไปมากก็ยิ่งเป็นส่วนส่งเสริมให้ Green IT มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น...