Merlin's Solutions International | ข่าวสาร
222
bp-legacy,archive,category,category-222,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

ข่าวสาร

โปรแกรม Chat ที่กำลังเป็นที่พูดถึง ณ ขณะนี้

     ผลจากที่ลองโปรแกรม Chat ที่กำลังเป็นที่พูดถึงเยอะๆขณะนี้ ต้องบอกว่าแจ่มมมมมครับ ถามอะไรตอบยาวปรี๊ดด จนต้องบอกว่า Short Please (ที่น่าสนใจคือ พอบอก Short ก็อธิบายแบบสั้นได้ด้วย!!) ข้อสังเกตของผมเกี่ยวกับระบบแจ่มๆนี้คือ           1. ระบบยังตอบแบบทั่วไป เช่น ผมถามว่า “ทำไงจะให้ไทยกลายเป็น Developed Country” สิ่งที่ระบบตอบมาเป็นคำตอบทั่วไป สามารถใช้ได้กับทุกประเทศ           2. พอผมถามถึง Reference หรือ ข้ออ้างอิงที่ทำไมระบบคิดให้คำตอบแบบนั้นระบบตอบไม่ได้ บอกแค่ว่าเค้าเรียนรู้เฉพาะ General Knowledge มาคำตอบก็เลยค่อนข้าง abstract จะว่าไปแล้วประเด็นนี้ทำให้ย้ำด้วยครับว่าปัญหาการพัฒนาระบบให้มีความสามารถในการ Reasoning นั้นยังอยู่ครับ...

การบรรยาย หัวข้อ “Strategic Technology Trends and AI” ในวันที่ 6 กันยายน 2565

การบรรยาย หัวข้อ "Strategic Technology Trends and AI" ในวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา         บริษัท Merlin ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานส่วนงานในสำนักงานใหญ่ ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ "Strategic Technolosy Trends and AI" โดย ผศ. ดร. จิรพันธ์ แดงเดช CTO บริษัท Merlin's Solutions International ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ ซึ่งภายในงานท่านผู้บริหารได้ให้เกียรติแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาและนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์...

งานสัมมนา Explainable AI (XAI)

 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 บริษัท Merlin’s Solutions International เชิญชวน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “Explainable AI” โดย ผศ.ดร.จิรพันธ์ แดงเดช CTO ของบริษัท เมอร์ลินส์ฯ เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางของการพัฒนาระบบ Explainable AI ในองค์กรอย่างยั่งยืน  มารวมกันหาคำตอบว่า Explainable AI คืออะไร แล้วเหตุใดธุรกิจส่วนใหญ่จึงให้ความสนใจและต้องการนำความสามารถนี้ โดยสามารถรับชมความสนุกย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=v5L37eh-swQ&t=1740s ☎ สนใจข้อมูล/บริการเพิ่มเติมติดต่อ 022477229 ✉ e-Mail : sm@merlinssolutions.com ...

เรื่องเข้าใจผิดที่คนทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ต้องรู้❗EP.3

                  ❓ MYTH: การทำ EA คือ Enterprise IS/IT Architecture ✅ REALITY: การทำ EA ต้องมีการกำกับดูแลที่ดี และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนขององค์กร 🟧 SUSTAINABILITY: EA Governance เป็นการกำกับดูแลกระบวนการพัฒนา ต่อยอด และใช้งาน EA ให้เป็นปัจจุบันและยั่งยืน For more information 📞 Tel: 02-247-7229 📧 email: sm@merlinssolutions.com...

งานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดกระบวนการวิเคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต (To-Be Enterprise Architecture) ครั้งที่ 1

 งานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดกระบวนการวิเคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต (To-Be Enterprise Architecture) ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล จำกัด ร่วมกับ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดกระบวนการวิเคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต (To-Be Enterprise Architecture) ครั้งที่ 1 เพื่อให้คณะทำงานได้รับทราบถึงความพร้อมและสถานะของการพัฒนาชุมชนต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร โดยมีผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน นายสุธีธ์ มั่งมี ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมและเน้นย้ำข้อสั่งการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนสถาปัตยกรรมองค์กรของกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนกรมการพัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป [layerslider id="15"]   สนใจข้อมูล/บริการเพิ่มเติมติดต่อ 022477229   e-Mail : sm@merlinssolutions.com ...

เรื่องเข้าใจผิดที่คนทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ต้องรู้❗EP.2

                ❓ MYTH: EA รับผิดชอบจัดทำโดยหน่วยงาน IT ✅ REALITY: Enterprise IS/IT Architecture เป็นการจัดทำรายละเอียดของการพัฒนาระบบ IT ในระดับโครงสร้าง แต่ EA เป็นการแสดงโครงรูปองค์ประกอบหลัก ว่าธุรกิจส่วนใด ใช้ระบบ IT อะไร ❓ MYTH: EA สามารถทำได้เสร็จสิ้นในโครงการเดียว ✅ REALITY: EA เป็น Life Cycle ที่ต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร For more information 📞 Tel: 02-247-7229 📧 email: sm@merlinssolutions.com...

เรื่องเข้าใจผิดที่คนทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ต้องรู้❗EP.1

  ❓ MYTH: การทำ EA คือ IT Portfolio ✅ REALITY: การทำ EA การเขียนแบบเพื่อแสดงโครงรูปองค์ประกอบหลัก และความสำคัญของธุรกิจและ IT แต่ IT Portfolio แสดงถึงรายละเอียดของการพัฒนาการสร้างระบบ หรือเปรียบเสมือน BOM ❓ MYTH: การทำ EA คือ Digital Roadmap ✅ REALITY: การทำ EA จะใช้ Digital Roadmap เป็นข้อมูลตั้งต้น ในการกำหนดทิศทาง To-be Architecture For more information 📞 Tel: 02-247-7229 📧 email: sm@merlinssolutions.com ...

การเสวนาการใช้งานระบบ Cloud ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ภาพบรรยากาศการเสวนาการใช้งานระบบ Cloud ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อผลักดันธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอย่างมั่นคงปลอดภัย ในหัวข้อ "เรื่อง Cloud Cloud” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล จำกัด ดร.สุทธิศักดิ์ อินทวดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมอร์ลินส์ฯ เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 [layerslider id="12"]...