Merlin's Solutions International | Digital Transformation
211
bp-legacy,archive,tag,tag-digital-transformation,tag-211,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Digital Transformation Tag

Metaverse 🤖

Metaverse (เมตะเวิร์ส) คือการผสานระหว่างเทคโนโลยีแห่งโลกเสมือนและสร้างสิ่งแวดล้อมของโลกจริงๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้คนเข้ามามีบทบาทหรือทำกิจกรรมร่วมกันได้ เช่น การประชุม การเข้าร่วมสัมมนา การดูคอนเสิร์ต การเรียนหนังสือ ฯลฯ ที่มาของคำว่า Metaverse มาจากการนำคำว่า Meta แปลว่า อยู่เหนือจินตนาการ รวมกับคำว่า Verse ที่มาจากคำว่า Universe" ซึ่งแปลว่า จักรวาล รวมกันจึงแปลได้ว่า จักรวาลนฤมิตใน Metaverse นี้มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อาทิ AR (Augmented Reality) VR (Virtual Reality) MR (Mixed Reality) และ XR (Extended Reality) เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยให้การสร้างสภาพแวดล้อมของโลกแห่งความจริงและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น 🔸AR คือ การนำเอาเทคโนโลยีมาผสานโลกแห่งความจริงและวัตถุต่างๆ...

ทำความรู้จักกับ ISO/IEC 27001 💎

ISO/IEC 27001 คืออะไร? ISO/IEC 27001 หรือ Information Security Management System (ISMS) เป็นมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และถูกนำมาใช้งานในองค์กรชั้นนำทั่วโลก มาตรฐาน ISO/IEC 27001 นี้ถูกเผยแพร่โดย International Organization for Standardization (ISO) และ International Electrotechnical Commission (IEC) โดยมีข้อกำหนด (requirement) ต่าง ๆ ที่องค์กรนั้นต้องพึงปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เพื่อปกป้อง เสริมสร้างความสามารถในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ ช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลอ่อนไหวหรือเป็นความลับโดยไม่พึงประสงค์ให้กับองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ได้ รวมถึงความสามารถในการรับมือเหตุฉุกเฉินด้านความปลอดภัยสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้ลูกค้า คู่ค้า และผู้ถือหุ้นเห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร สำหรับองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 นี้ได้อีกด้วย ปัจจุบันประเทศไทยก็มีการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO/IEC...

ทำไมองค์กรต้องสนใจ Digital Transformation

          จากบทความที่ผ่านมาที่อธิบายว่า “Digital Transformation คืออะไร?” ซึ่งจากการวิเคราะห์ภาพรวมแล้วพบว่า DT คือ การปรับปรุง หรือสร้างบริการ หรือสินค้าใหม่ที่ใช้ในองค์กร หรือให้กับลูกค้า ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร หรือตอบสนองกับความต้องการใหม่ ๆ ของลูกค้า บทความนี้พุ่งความสนใจไปที่คำถามถัดมา คือ “แล้วทำไมองค์กรต้องสนใจ Digital Transformation?” ซึ่งเป็นคำถามที่ผู้บริหารที่จะต้องลงทุนลงแรงในการทำ DT ต้องการคำตอบ เพราะการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรนั้นมีทั้งความเสี่ยงและจะต้องมีการใช้ทรัพยากรขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เพราะฉะนั้น คำตอบที่ได้จากคำถามนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะตัดสินใจว่าองค์กรควรจะทำ DT หรือไม่? และอย่างไร? .           อะไรคือเหตุผลที่องค์กรต้องสนใจ DT? ก่อนที่เราจะสรุปว่าตกลงแล้วทำไมองค์กรต้องให้ความสนใจกับ DT...

Digital Transformation คืออะไร ?

    ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาคำว่า Digital Transformation หรือ DT ถูกพูดถึงอย่างมากในหลากหลายเวทีทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ ประเด็นแรกเลยที่น่าสนใจคือ ตกลงแล้ว “Digital Transformation คืออะไร?” บทความสั้นนี้ให้ภาพของคำจำกัดความที่ถูกนำเสนอโดยองค์กรระดับโลก และในตอนท้ายเราวิเคราะห์และสรุปภาพรวมของแนวคิดดังกล่าวรวมถึงสิ่งที่องค์กรต้องคำนึงถึงเพื่อให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น DT ถูกนิยามไว้อย่างไรบ้าง? หนึ่งในบริษัทผู้ผลิต software ระดับโลกมองว่า DT คือ process ของการใช้ digital technologies ในการปรับปรุงหรือพัฒนา business process หรือประสบการณ์ของลูกค้า ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ website ชื่อดังสำหรับผู้บริหารด้านสารสนเทศที่ให้คำจำกัดความของ DT ว่าคือการเปลี่ยนแปลงหลักในการส่งมอบ value ให้กับลูกค้า และหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกได้อธิบาย DT ในมุมที่กว้างว่าเป็นได้ทั้งการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยจนไปถึงการคิดค้นพัฒนา digital business models ใหม่เพื่อการบริการ  ...

ภาพบรรยากาศงาน Workshop MEA Digital 2020

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทางการไฟฟ้านครหลวง จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งภายในงานได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษ จาก นายวันชัย เจียรวัฒนาวิทย์ รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการปรับตัวเป็น "MEA Digital 2020" ทั้งในด้านการให้บริการ บุคลากร และองค์กรแบบ Digital ทั้งนี้ในงาน ดร.จิรพันธ์ แดงเดช CTO ของบริษัท เมอร์ลินส์ฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้เรื่องของ Artificial Intelligence and Digital Transformation ร่วมด้วย ทางบริษัท เมอร์ลินส์ฯ ขอขอบคุณ การไฟฟ้านครหลวง ที่ให้เกียรติกับทางบริษัทร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ [layerslider id="7"]...

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ แนวคิดและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำ Digital Transformation ขององค์กร ให้กับ การไฟฟ้านครหลวง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชันนัล จำกัด ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ แนวคิดและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำ Digital Transformation ขององค์กร ให้กับ การไฟฟ้านครหลวง โดย ดร.จิรพันธ์ แดงเดช CTO ของบริษัท เมอร์ลินส์ฯ ได้ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Digital Transformation ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อ - Digital Transformation จริงๆแล้วคืออะไร - ปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการทำ Digital Transformation - Machine learning / Artificial Intelligence คืออะไร และ กิจกรรม Workshop ระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจที่มีในปัจจุบัน ทั้งนี้ ทางบริษัท เมอร์ลินส์ฯ ขอขอบคุณ...