Merlin's Solutions International | 5 เหตุผลที่ต้องใช้บริการ Cloud
15053
bp-legacy,post-template-default,single,single-post,postid-15053,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

5 เหตุผลที่ต้องใช้บริการ Cloud

30 พ.ค. 5 เหตุผลที่ต้องใช้บริการ Cloud

Merlin-slide03

เทคโนโลยี Cloud Computing เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สถาบันและองค์กรด้านการวิจัยชั้นนำหลายแห่งให้ความสนใจและพยากรณ์ถึงแนวโน้มการใช้งานในอนาคต เช่น  Gartner ได้คาดการณ์พยากรณ์ทิศทางของเทคโนโลยี Cloud Computing มาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2008 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยี Cloud Computing ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ แต่กำลังเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและหลายองค์กรชั้นนำในหลายกลุ่มธุรกิจให้ความสนใจ และเริ่มปรับตัวนำบริการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้งานเพื่อพัฒนาการผลิตและบริการอย่างแพร่หลาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ

ทั้งนี้ หากหน่วยงานของท่านกำลังสนใจและอยากจะนำ Cloud Computing มาประยุกต์ใช้งานภายในหน่วยงาน และกำลังพิจารณาถึงเหตุผลต่างๆ ที่จะช่

วยสนับสนุนและอธิบายให้กับผู้บริหารของท่านเข้าใจได้ว่าการนำ Cloud Computing มาประยุกต์ใช้งานเหมาะสมหรือไม่เพียงใดแล้ว 5 เหตุผลด้านล่างนี้อาจจะช่วยให้คำตอบได้

 

(1)  ลดค่าใช้จ่าย (Cost Saving)

เป็นหนึ่งในเหตุผลที่มีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ของการนำเทคโนโลยี Cloud Computing มาประยุกต์ใช้งานในหน่วยงาน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาฮาร์ดแวร์ และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบ ตลอดจนการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของแรงงานที่ต้องบริหารจัดการฮาร์ดแวร์เหล่านั้นด้วย

cost-saving

(2) สะดวกในการปรับเปลี่ยนระบบ (Flexibility) และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Up-to-date Technology)

ด้วยคุณลักษณะเด่นของ Cloud Computing ที่ไม่ยึดติดอยู่กับ Platform หรือระบบปฏิบัติการใดปฏิบัติหนึ่ง ทำให้มีความยืดหยุ่นและเพิ่มทางเลือกในการประยุกต์ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้อย่างแพร่หลาย และยังสามารถปรับเปลี่ยนนำทรัพยากรไปใช้งานได้เมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน ช่วยให้หน่วยงานสามารถทดลองหรือนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาทดลองใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา

flexibility

 

(3)  เพิ่มความรวดเร็วในการเตรียมทรัพยากรสำหรับการบริการ (Just in time resource provisioning)

โดยปกติทั่วไปเมื่อจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบหรือบริการใหม่ๆ สิ่งแรกๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการคือการจัดหาฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ระบบต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้งาน และเรามักจะพบว่าเวลาที่ใช้ในการดำเนินการจัดหานั้นส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาพอสมควรจึงจะสามารถดำเนินการได้ แต่สำหรับบริการบนระบบ Cloud Computing ผู้ใช้บริหารสามารถกำหนดทรัพยากร ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ที่จำเป็น และจัดสร้างระบบสำหรับใช้งานได้ทันที โดยใช้ระยะเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น

provisioning

 

(4)  ลดข้อจำกัดในการขยายระบบ (Scalability) และใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม

การคาดการณ์และประเมินทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับรองรับการขยายตัวของระบบในอนาคตเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบต้องคำนึงถึงตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาระบบ ซึ่งแน่นอนว่าหากการประเมินนั้นต่ำกว่าความเป็นจริงก็จะตองประสบปัญหากับข้อจำกัดของทรัพยากรที่มีอยู่ หรือหากประเมินสูงเกินความจำเป็นก็จะส่งผลให้มีทรัพยากรที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้งาน ด้วยคุณลักษณะเด่นของ Cloud Computing ที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มเติมทรัพยากรได้ตามที่ต้องการ ณ ช่วงเวลาใดๆ ที่ต้องการช่วยให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับปริมาณการใช้งานระบบ

scalability

 

(5) บริการทดลองใช้งานก่อน (Test Drive)

ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของบริการบนระบบ Cloud Computing ที่ช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้งาน กล่าวคือหากบางหน่วยงานยังไม่มีความชัดเจนว่าจะหันมาใช้งานบนระบบ Cloud Computing หรือไม่ ผู้ให้บริการบางรายจะมีการให้ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้งานแบบไม่มีค่าใช้จ่าย (จำกัด/ลดคุณสมบัติบางประการลง) เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทดลองว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้หรือไม่ ก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนมาใช้งานบริการอย่างเต็มรูปแบบ

test-drive

 

ดังนั้น การวางแผน และกำหนดกลยุทธ์ในการนำ Cloud Computing มาใช้งานภายในองค์กรเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการ ทั้งนี้ บริษัท Merlin ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความพร้อมในการวางแผน และกำหนดกลยุทธ์การประยุกต์ใช้งาน Cloud Computing เพื่อความสามารถในการบริการและสร้างโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Comments

comments

No Comments

Post A Comment