Merlin's Solutions International | บทความ
3
bp-legacy,archive,category,category-articles,category-3,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

บทความ

Thailand Roadmap AI

ประเทศไทยจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2565 – 2570)  เพื่อเตรียมความพร้อม สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการแข่งขันของประเทศไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในรูปแบบของการพัฒนาแบบ  BCG Economy...

Generative AI: ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และความแปลกใหม่

Generative AI 🤖 คือ นวัตกรรมล่าสุดในด้านปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ โดยไม่ต้องพึ่งพาข้อมูลหรือกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเหมือน AI แบบดั้งเดิม Generative AI ทำงานโดยการเรียนรู้รูปแบบและความสัมพันธ์ในข้อมูลเพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ที่สมจริงและแตกต่างจากข้อมูลเดิม กระบวนการนี้รวมถึงการรวบรวมข้อมูล, การเลือกรูปแบบเช่น GAN หรือ VAE, การเทรนโมเดล, และการสร้างเนื้อหาใหม่ สิ่งที่ทำให้ Generative AI ต่างจาก AI แบบดั้งเดิมคือความสามารถในการสร้างความคิดสร้างสรรค์และเนื้อหาใหม่ๆ โดยอิสระ, มีความยืดหยุ่นสูง, และมักใช้การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน ตัวอย่างการใช้ Generative AI ที่น่าสนใจ ได้แก่ ChatGPT, Canva, และ Midjourney, ซึ่งเป็นการสาธิตการเปลี่ยนแปลงในโลกของ AI ที่สามารถสร้างความคิดสร้างสรรค์และความเป็นอิสระในการสร้างเนื้อหา, นำพาเราเข้าสู่อนาคตที่เทคโนโลยีสามารถปลดล็อกความเป็นไปได้ใหม่ๆ อย่างไม่สิ้นสุด...

Introduction to e-KYC

ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสู่การทำธุรกรรมในรูปแบบดิจิทัล และแนวโน้มการเติบโตที่มากขึ้นจากการติดต่อสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ Electronic Know Your Customer (e-KYC) จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคง...

การจัดอบรมด้านการบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) ร่วมกับ ธ.ก.ส

เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2567 บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล จำกัด รวมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกันจัดอบรมด้านการบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) หลักสูตร “การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Data Governance in Practice)” ให้กับบริกรข้อมูลประจำส่วนงานสำนักงานใหญ่ และหลักสูตร “แนะนำธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับบุคลากร (Introduction to Data Governance for General Staff)” ให้กับฝ่ายจัดการ ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการข้อมูล และสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีคุณภาพ โดยมี ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมจำเนียรสาร ชั้น 24...

Green AI EP. 7 🚛

มาถึง Ep. สุดท้ายสำหรับ Series Green AI แล้ว ในสัปดาห์ที่ผ่าน ๆ มาเราพูดถึงการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ และในภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่อุตสาหกรรมด้านพลังงาน อุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรมการผลิต จะเห็นว่าแต่ละอุตสาหกรรมก็มีการประยุกต์ใช้ AI ที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้มีเหมาะสมกับตนเอง และใน Ep. สุดท้ายนี้เราจะนำเสนอการใช้ Green AI ในอุตสาหกรรมค้าปลีกและการขนส่งซึ่งเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำ ในอุตสาหกรรมปลายน้ำอย่างการค้าปลีก การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้านั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการใช้ AI เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงเน้นไปที่การช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลัก จะเห็นได้จากตัวอย่างดังนี้ ลดระยะทางการขนส่งเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการขนส่งให้น้อยที่สุด ด้วยการใช้ AI ช่วยคำนวณเส้นทางในการขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายต่าง ๆ ให้มีความคุ้มค่าและระยะทางสั้นที่สุด ลดพฤติกรรมที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้ขนส่ง ด้วยการใช้ AI ช่วยให้ข้อเสนอแนะแบบ Real Time เช่น การเร่งความเร็วมากเกินไป การเบรกอย่างรุนแรง เพื่อให้ผู้ขนส่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งจะส่งผลต่อการใช้เชื้อเพลิง...

Metaverse 🤖

Metaverse (เมตะเวิร์ส) คือการผสานระหว่างเทคโนโลยีแห่งโลกเสมือนและสร้างสิ่งแวดล้อมของโลกจริงๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้คนเข้ามามีบทบาทหรือทำกิจกรรมร่วมกันได้ เช่น การประชุม การเข้าร่วมสัมมนา การดูคอนเสิร์ต การเรียนหนังสือ ฯลฯ ที่มาของคำว่า Metaverse มาจากการนำคำว่า Meta แปลว่า อยู่เหนือจินตนาการ รวมกับคำว่า Verse ที่มาจากคำว่า Universe" ซึ่งแปลว่า จักรวาล รวมกันจึงแปลได้ว่า จักรวาลนฤมิตใน Metaverse นี้มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อาทิ AR (Augmented Reality) VR (Virtual Reality) MR (Mixed Reality) และ XR (Extended Reality) เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยให้การสร้างสภาพแวดล้อมของโลกแห่งความจริงและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น 🔸AR คือ การนำเอาเทคโนโลยีมาผสานโลกแห่งความจริงและวัตถุต่างๆ...

Green AI EP. 6 🏭

ใกล้จะจบกันแล้วสำหรับ Series Green AI ในสัปดาห์นี้มาถึงช่วงของอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งเป็นที่จับตามองกันอย่างมาก เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก ไปจนถึงการผลิตขนาดใหญ่ เช่น การผลิตรถยนต์ ล้วนถือเป็นอุตสาหกรรมหนักที่มีการใช้พลังงานและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมาก การนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นแนวทางที่ทำให้สามารถเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน ในอุตสาหกรรมการผลิตสามารถนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างหลากหลาย เนื่องจากการผลิตมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่จำนวนมาก และแต่ละอุตสาหกรรมก็มีแนวทางที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ลดกระบวนการหรือวัตถุดิบที่ไม่จำเป็น ด้วยการใช้ AI ช่วยวิเคราะห์คุณภาพของการผลิต โดยเปรียบเทียบปัจจัยนำเข้า (Input) กับผลลัพธ์ (Output) เพื่อให้เห็นถึงสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้ นั่นหมายถึงปริมาณ Carbon Footprint ที่เกิดขึ้นก็จะลดลงเช่นกัน เพิ่มการประหยัดพลังงานด้วยการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ ในธุรกิจผลิตรถยนต์รายใหญ่ ๆ นั้นมีการใช้ AI ในการออกแบบรถยนต์ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอากาศพลศาสตร์ น้ำหนักของรถ หรือความต้านทานของยาง เพื่อออกแบบรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานได้มากยิ่งขึ้น หรือลดการใช้ทรัพยากรการผลิตลง ซึ่งล้วนเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการผลิต ด้วยการใช้...

ทำความรู้จักกับ ISO/IEC 27001 💎

ISO/IEC 27001 คืออะไร? ISO/IEC 27001 หรือ Information Security Management System (ISMS) เป็นมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และถูกนำมาใช้งานในองค์กรชั้นนำทั่วโลก มาตรฐาน ISO/IEC 27001 นี้ถูกเผยแพร่โดย International Organization for Standardization (ISO) และ International Electrotechnical Commission (IEC) โดยมีข้อกำหนด (requirement) ต่าง ๆ ที่องค์กรนั้นต้องพึงปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เพื่อปกป้อง เสริมสร้างความสามารถในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ ช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลอ่อนไหวหรือเป็นความลับโดยไม่พึงประสงค์ให้กับองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ได้ รวมถึงความสามารถในการรับมือเหตุฉุกเฉินด้านความปลอดภัยสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้ลูกค้า คู่ค้า และผู้ถือหุ้นเห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร สำหรับองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 นี้ได้อีกด้วย ปัจจุบันประเทศไทยก็มีการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO/IEC...

Data Governance EP.2 🏬 หลักเกณฑ์การประเมิน

จากที่เราได้เคยนำเสนอกรอบการกำกับดูแลข้อมูล หรือ Data Governance ไปเพื่อให้ทุกคนได้ทราบถึงองค์ประกอบ ระดับ และประโยชน์ของกรอบการกำกับดูแลข้อมูลที่องค์กรจะได้รับจากการนำกรอบแนวทางมาประยุกต์ใช้ แต่ไม่เพียงเป็นการได้รับประโยชน์เท่านั้น การปรับเปลี่ยนกฎหมายด้านข้อมูลและเทคโนโลยีก็ล้วนเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ทุกองค์กรต้องนำกรอบกำกับดูแลข้อมูลมาใช้ด้วยเช่นกัน โดยหากองค์กรของเราเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของการประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของรัฐวิสาหกิจเข้ามาเป็นอีกหนึ่งปัจจัย ซึ่งการประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของรัฐวิสาหกิจก็มีจุดประสงค์เพื่อให้องค์กรภาครัฐมีการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนที่ดียิ่งขึ้น แล้วการประเมินที่ว่านี้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) อย่างไรล่ะ? หลักเกณฑ์การประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของรัฐวิสาหกิจนั้นเกิดจากการประยุกต์หลักการ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนความสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย กรอบการดำเนินงานของประเทศ โดยหลักเกณฑ์การประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลประกอบด้วยหลักเกณฑ์สำคัญ 7 ด้าน ดังนี้ การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กร (Digital Governance and Roadmap) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (Digital Transformation) การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Government Integration) การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Data Governance and Big Data Management) การบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security...

SUPERAPP คืออะไร?

—-🌼—–🌼—–🌼—–🌼—–🌼—–🌼—–🌼—–🌼  สนใจข้อมูล/บริการเพิ่มเติมติดต่อ 022477229  e-Mail : sm@merlinssolutions.com   https://web.facebook.com/merlinssolutions/?_rdc=1&_rdr...