Merlin's Solutions International | Carbon Credit คืออะไร ?
16619
bp-legacy,post-template-default,single,single-post,postid-16619,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Carbon Credit คืออะไร ?

31 ม.ค. Carbon Credit คืออะไร ?

Carbon Credit_Web

เมื่อพูดถึง Mega Trend ในปัจจุบันคงไม่พูดถึงเรื่องของ “สิ่งแวดล้อม” 🌱 ไม่ได้ เพราะไม่ว่าในทุกประเทศหรือทุกภาคส่วนก็กำลังช่วยกันรณรงค์เพื่อแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ขยะล้นโลก สภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่ และมีผลกระทบไปทั่วโลก ใน Topic นี้เราจะมาคุยกันถึงเทคโนโลยีหนึ่งที่มีบทบาทในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโลกได้

ทุกวันนี้หลายคนคงจะมีการใช้บัตรเครดิตสำหรับการใช้จ่ายแทนเงินสดในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องปกติ แต่รู้หรือไม่ว่านอกจากบัตรเครดิตแล้ว ยังมีคำว่า “คาร์บอนเครดิต” ที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในปัจจุบัน

หากเราเข้าใจคำว่า “บัตรเครดิต” 💳 คือบัตรที่ใช้แทนเงินแล้วล่ะก็ คำว่า “คาร์บอนเครดิต”  ก็มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งคาร์บอนเครดิตนั้นหมายถึงการใช้คาร์บอนแทนเงินสดนั่นเอง โดยเครดิตที่ว่าเกิดจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม หากเราสามารถลดได้มากก็จะได้รับสิทธิสำหรับนำไปแลกกลับมาเป็นเงินได้ ซึ่งสิทธินี้เราสามารถวัดได้จากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่แต่ละองค์กรสามารถลดได้ต่อปี หรือการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ที่ส่งผลให้ก๊าซเรือนกระจกลดลง

คำถาม แล้วเราจะวัดจากอะไรล่ะว่าเราทำแล้วได้คาร์บอนเครดิตเท่าไหร่?

🌳คำตอบ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) จะเป็นผู้คำนวณคาร์บอนเครดิตให้ โดยคำนวณจากข้อมูลที่เราส่งไป เช่น ปริมาณของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยน้อยกว่าสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ปริมาณหรือขนาดของต้นไม้ที่ปลูก ข้อมูลนี้ อบก. จะคำนวณเป็นคาร์บอนเครดิตและสามารถแลกเป็นเงิน รวมถึงสามารถซื้อ-ขายให้กับองค์กรอื่นได้ด้วยนะ หากเรามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกินกว่าสิทธิที่ได้รับต่อปีก็สามารถไปซื้อสิทธิเพิ่มจากองค์กรอื่น ๆ ที่นำมาขายเป็นคาร์บอนเครดิตได้

แสดงว่าจะต้องมีแหล่งในการซื้อหรือขายคาร์บอนเครดิตสิ? ศูนย์กลางในการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตเรียกว่า “ตลาดคาร์บอนเครดิต” โดยองค์กรต่าง ๆ และผู้ที่มีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะนำสินค้าที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิตมาซื้อ-ขายกันที่นี่ โดยตลาดคาร์บอนเครดิตจะมีหน้าที่ในการกำหนดกฎระเบียบในการซื้อ-ขาย จากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นการมีระบบซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตก็จะช่วยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาสภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจก และเข้ามามีบทบาทในการจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้อย่างแนบเนียน ถือได้ว่าคาร์บอนเครดิตเป็น Green IT ที่น่าจับตามองอีกอย่างหนึ่งเลย

 

—–🌻———-🌻———-🌻———-🌻———-🌻———-🌻———-🌻———-🌻———-🌻———-🌻—–

☎ สนใจข้อมูล/บริการเพิ่มเติมติดต่อ 022477229
✉ e-Mail : sm@merlinssolutions.com

Comments

comments

No Comments

Post A Comment