Merlin's Solutions International | FINTech กับการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ดิจิทัล
2644
bp-legacy,post-template-default,single,single-post,postid-2644,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

23 ก.พ. FINTech กับการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ดิจิทัล

จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน และการก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนี้ ทำให้เกิดการแข่งขันมากมายในทุกอุตสาหกรรม มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามยุคสมัย หรือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนองค์กรให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive advantage) มากขึ้น แม้แต่อุตสาหกรรมการเงินก็เริ่มมีการแข่งขันมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแต่ระหว่างธุรกิจธนาคารด้วยกันเอง แต่เริ่มมีการแข่งขันกันข้ามประเภทธุรกิจอีกด้วย ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในการแข่งขันที่สูงขึ้นนี้ ทำให้แต่ละธุรกิจต้องหาตัวช่วยสนับสนุนธุรกิจ ให้สามารถก้าวได้ไกล และเร็วกว่าคู่แข่ง ปัจจุบันในอุตสาหกรรมทางด้านการเงินเราจึงมักเห็นคำว่า FinTech อย่างแพร่หลาย และธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง อาทิ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เริ่มมีความตื่นตัวกับ FinTech มากขึ้น

 

FinTech หรือชื่อเต็มว่า Financial Technology ซึ่งกล่าวถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีแนวทางใหม่ในการให้บริการด้านการเงินสำหรับอุตสาหกรรมการเงินที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ StockRadars – ระบบสารสนเทศที่สามารถช่วยในการซื้อ-ขายตลาดหุ้น หรือ mPay/TrueMoney – ระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ผ่านสมาร์ทโฟน เป็นต้น

 

ทำไมต้อง FinTech ?

bank-customers-digital

ที่มา: https://www.statista.com/chart/3986/banking-customers-are-going-digital/

 

ดังรูปภาพข้างต้น เป็นการสำรวจจากลูกค้าผู้ใช้บริการธนาคารจากประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างปี 2011 และ 2014 จะเห็นได้ชัดว่าพฤติกรรมการใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล (ออนไลน์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่) เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งในทางกลับกัน การใช้บริการผ่านช่องทางสาขาหรือการติดต่อผ่านโทรศัพท์บ้านนั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ให้บริการจึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการให้บริการตามพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อไป

value-of-global-fintech-investment

ที่มา: http://www.statista.com/statistics/376891/value-of-global-fintech-investment-areas/

 

จึงเห็นได้ว่าในปี 2014 นั้น มีการลงทุนมหาศาลกับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ตามภาพข้างต้นที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าของการลงทุนใน FinTech จากทั่วโลกในปี 2014 โดยแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ที่ FinTech Start-up ได้ลงทุนไปกับอุตสาหกรรมการเงินต่างๆ และจะเห็นได้จากภาพด้านล่างได้ว่า มีบริษัทต่างประเทศมากมายที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอบสนองกับธุรกิจการเงินในด้านต่างๆ แต่ในส่วนของประเทศไทยนั้น ยังมีมีบริษัทเกิดขึ้นไม่มากมายนัก และยังไม่ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจการเงินที่ให้บริการภายในประเทศอยู่ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ที่สนใจเป็น FinTech Start-up ในประเทศมาผลิตนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เพื่อรองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคในทุกภาคส่วนของธุรกิจการเงินมากยิ่งขึ้น

what-is-fintech

ภาพ บริษัท FinTech จากต่างประเทศในธุรกิจการเงินประเภทต่างๆ

ที่มา: Thailand Fintech landscape 2015 special report by Techsauce 

 

what-is-fintech2

ภาพ บริษัท FinTech ของประเทศไทยในธุรกิจการเงินประเภทต่างๆ

ที่มา: Thailand Fintech landscape 2015 special report by Techsauce 

 

ธปท. ให้ความสำคัญอย่างมากกับ FinTech

จากบทสัมภาษณ์ที่ทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ให้ไว้กับประชาชาติธุรกิจ ด้วยเรื่อง FinTech กล่าวว่า “..เป็นเรื่องน่ายินดีที่สถาบันการเงิน ไทยตื่นตัวและเตรียมพร้อม เพราะเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามามีทั้งการลองผิด ลองถูก แต่หากลองแล้วถูกขึ้นมาก็จะสามารถ pick up ได้เร็วมาก ทำให้มีปริมาณธุรกรรมมากขึ้น เรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ทั้งโลกต้องให้ความสำคัญ ซึ่ง ธปท.ก็ให้ความสำคัญกับผู้เล่นที่เป็น FinTech รายใหม่ๆ ที่จะเข้ามาทำ ทั้งที่เป็น Bank และ non-Bank เป็นความท้าทายที่ต้องเตรียมตัวและตามให้ทัน และ ธปท.ก็ได้ตั้งทีมงานขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องนี้” (ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 29 ม.ค. 59)

ทำให้เห็นได้ชัดว่าสถาบันการเงินหลักของไทยก็เริ่มให้ความสำคัญอย่างมาก และให้การสนับสนุนเต็มที่กับธุรกิจเกิดใหม่ด้าน FinTech และธุรกิจธนาคาร อาทิ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เริ่มมีการปรับนโยบายและกลยุทธ์รองรับ FinTech เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า และเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานมากยิ่งขึ้น การเริ่มก้าวเดินก่อนไม่ได้หมายความว่าจะได้เปรียบกว่าเสมอไป แต่การปรับนโยบายและกลยุทธ์การนำ FinTech เข้ามาใช้ รวมไปถึงการร่วมงานกับบริษัทที่เหมาะสม สามารถตอบโจทย์ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้านั้นได้ต่างหาก นั่นคือสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าในการก้าวพัฒนาองค์กรให้อยู่เหนือคู่แข่งใด ๆ

FinTech กับ Digital Transformation

จากการที่ FinTech เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นกับธุรกิจด้านการเงิน ทำให้แต่ละธุรกิจนั้นต้องเริ่มมีการจัดทำแผนการปรับเปลี่ยนลักษณะของธุรกิจให้รองรับ FinTech มากยิ่งขึ้น ดังนั้นแนวคิดในการนำแผนการทำ Digital Transformation หรือ การเปลี่ยนโฉมธุรกิจสู่ดิจิทัล มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจการเงินเพื่อรองรับ FinTech ที่เกิดขึ้น ทางบริษัท Merlin ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้บริการด้านการให้คำแนะนำในการวางแผนและเสนอแนะแนวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาแล้วหลายองค์กรและหลากหลายประเภทธุรกิจ เห็นว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนโฉมองค์กรให้ก้าวนำคู่แข่ง พร้อมก้าวทันความต้องการของผู้ใช้บริการในธุรกิจการเงินยุคดิจิทัลนี้ และทางบริษัทเมอร์ลินส์ฯ มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความพร้อมในการเติมเต็มช่องว่างของธุรกิจ และมีความสามารถในการวางแผนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนโฉมธุรกิจของท่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลเพื่อรองรับ FinTech ที่เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์

Comments

comments

No Comments

Post A Comment