Merlin's Solutions International | DigialTransformation
237
bp-legacy,archive,tag,tag-digialtransformation,tag-237,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

DigialTransformation Tag

Metaverse 🤖

Metaverse (เมตะเวิร์ส) คือการผสานระหว่างเทคโนโลยีแห่งโลกเสมือนและสร้างสิ่งแวดล้อมของโลกจริงๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้คนเข้ามามีบทบาทหรือทำกิจกรรมร่วมกันได้ เช่น การประชุม การเข้าร่วมสัมมนา การดูคอนเสิร์ต การเรียนหนังสือ ฯลฯ ที่มาของคำว่า Metaverse มาจากการนำคำว่า Meta แปลว่า อยู่เหนือจินตนาการ รวมกับคำว่า Verse ที่มาจากคำว่า Universe" ซึ่งแปลว่า จักรวาล รวมกันจึงแปลได้ว่า จักรวาลนฤมิตใน Metaverse นี้มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อาทิ AR (Augmented Reality) VR (Virtual Reality) MR (Mixed Reality) และ XR (Extended Reality) เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยให้การสร้างสภาพแวดล้อมของโลกแห่งความจริงและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น 🔸AR คือ การนำเอาเทคโนโลยีมาผสานโลกแห่งความจริงและวัตถุต่างๆ...

ทำความรู้จักกับ ISO/IEC 27001 💎

ISO/IEC 27001 คืออะไร? ISO/IEC 27001 หรือ Information Security Management System (ISMS) เป็นมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และถูกนำมาใช้งานในองค์กรชั้นนำทั่วโลก มาตรฐาน ISO/IEC 27001 นี้ถูกเผยแพร่โดย International Organization for Standardization (ISO) และ International Electrotechnical Commission (IEC) โดยมีข้อกำหนด (requirement) ต่าง ๆ ที่องค์กรนั้นต้องพึงปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เพื่อปกป้อง เสริมสร้างความสามารถในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ ช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลอ่อนไหวหรือเป็นความลับโดยไม่พึงประสงค์ให้กับองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ได้ รวมถึงความสามารถในการรับมือเหตุฉุกเฉินด้านความปลอดภัยสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้ลูกค้า คู่ค้า และผู้ถือหุ้นเห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร สำหรับองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 นี้ได้อีกด้วย ปัจจุบันประเทศไทยก็มีการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO/IEC...

DevOps Ep.2 💻

DevSecOps เป็นแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นส่วนขยายมาจาก DevOps โดยเพิ่มเรื่องความปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนของการพัฒนาเพื่อให้ไม่มีช่องโหว่ให้เกิดภัยคุกคามมาโจมตีได้ ซึ่งแนวคิดนี้ได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากการพัฒนาซอฟต์แวร์มักพบปัญหาด้านความปลอดภัย การถูก Hack หรือถูกโจมตีอย่างต่อเนื่อง ทำให้จำเป็นต้องใช้วิธีการพัฒนาที่คำนึงถึงด้านความปลอดภัย ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงแนวคิดของ DevSecOps รวมถึงประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการใช้ DevSecOps ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ DevSecOps คืออะไร? DevSecOps คือ วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีการรวมการพัฒนาและการรักษาความปลอดภัยเข้าด้วยกันในกระบวนการเดียวกัน โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การพัฒนาซอฟต์แวร์มีความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบความปลอดภัยได้โดยอัตโนมัติตลอดกระบวนการพัฒนา ซึ่งหมายความว่าการคำนึงถึงด้านความปลอดภัยไม่เป็นเพียงการตรวจสอบเฉพาะในขั้นตอนท้ายของการพัฒนาเท่านั้น แต่จะต้องรวมเข้ากับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน การออกแบบ การเขียน และการทดสอบ ไปจนถึงการดูแลระบบหลังการใช้งานจริงด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบซอฟต์แวร์ขององค์กรมีความปลอดภัยอย่างเต็มที่ การใช้ DevSecOps ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาอย่างเดียว แต่เป็นการตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรในการพัฒนาและดูแลรักษาซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในระยะยาว DevSecOps มีประโยชน์อย่างไร? การประยุกต์ใช้ DevSecOps สามารถเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นมืออาชีพให้กับองค์กรในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีการประเมินความเสี่ยงของการโจมตีไซเบอร์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจถึง 5 ประโยชน์หลักที่องค์กรจะได้รับจากการใช้ DevSecOps ในการพัฒนาซอฟต์แวร์  Improved security:...

DevOps Ep.1 💻

การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน โดยปกติแล้วจะมีทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ (Development) และทีมปฏิบัติการ (Operations) ทำงานเป็นกลุ่ม ๆ แยกกัน ส่งผลให้มีการสื่อสารระหว่างทั้งสองทีมยากขึ้น ซึ่งทำให้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ช้าลง และมีข้อผิดพลาดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเรามักเรียกการทำงานแบบนี้ว่า Silo 💫 DevOps จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการนำทีมพัฒนา (Dev) และทีมปฏิบัติการ (Ops) มารวมกันในการทำงาน และใช้เครื่องมือและระบบอัตโนมัติเพื่อส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างทั้งสองทีม ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ไปพร้อมกับเพิ่มความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้มากขึ้น โดยเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยในการทำงานให้เป็นไปโดยอัตโนมัติก็คือ CI/CD ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานตั้งแต่การ Plan, Code, Build, Test, Release, Deploy, Operate และ Monitor โดยทำให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพสูงขึ้น โดยประกอบไปด้วย Continuous Integration (CI) ซึ่งเป็นการอัปเดตและรวบรวมโค้ดที่ถูกส่งมาจากสมาชิกในทีมพัฒนาให้เป็นเวอร์ชันเดียวกัน และ Continuous Delivery (CD) หรือ...

การกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance) คืออะไร? และองค์กรได้ประโยชน์อะไรจากการทำ?

การกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance) คืออะไร? และองค์กรได้ประโยชน์อะไรจากการทำ? โดยอาจารย์กำพล ศรธนะรัตน์ กรรมการ และประธานอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  ...

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในการขับเคลื่อนมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ในการขับเคลื่อนมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) โดยอาจารย์กำพล ศรธนะรัตน์ กรรมการ และประธานอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ...