Merlin's Solutions International | Green AI EP. 6 🏭
16745
bp-legacy,post-template-default,single,single-post,postid-16745,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Green AI EP. 6 🏭

08 มิ.ย. Green AI EP. 6 🏭

Web_1

ใกล้จะจบกันแล้วสำหรับ Series Green AI ในสัปดาห์นี้มาถึงช่วงของอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งเป็นที่จับตามองกันอย่างมาก เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก ไปจนถึงการผลิตขนาดใหญ่ เช่น การผลิตรถยนต์ ล้วนถือเป็นอุตสาหกรรมหนักที่มีการใช้พลังงานและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมาก การนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นแนวทางที่ทำให้สามารถเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน

Web_2

ในอุตสาหกรรมการผลิตสามารถนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างหลากหลาย เนื่องจากการผลิตมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่จำนวนมาก และแต่ละอุตสาหกรรมก็มีแนวทางที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น

  • ลดกระบวนการหรือวัตถุดิบที่ไม่จำเป็น ด้วยการใช้ AI ช่วยวิเคราะห์คุณภาพของการผลิต โดยเปรียบเทียบปัจจัยนำเข้า (Input) กับผลลัพธ์ (Output) เพื่อให้เห็นถึงสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้ นั่นหมายถึงปริมาณ Carbon Footprint ที่เกิดขึ้นก็จะลดลงเช่นกัน
  • เพิ่มการประหยัดพลังงานด้วยการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ ในธุรกิจผลิตรถยนต์รายใหญ่ ๆ นั้นมีการใช้ AI ในการออกแบบรถยนต์ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอากาศพลศาสตร์ น้ำหนักของรถ หรือความต้านทานของยาง เพื่อออกแบบรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานได้มากยิ่งขึ้น หรือลดการใช้ทรัพยากรการผลิตลง ซึ่งล้วนเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น
  • ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการผลิต ด้วยการใช้ AI ช่วยประเมินสภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทจากประสิทธิภาพการทำงาน และพิจารณาว่าอุปกรณ์นั้นสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ซ่อมแซม หรือรีไซเคิลได้หรือไม่

🏭————-🏭————-🏭————-🏭————-🏭————-🏭————-🏭————-🏭————-🏭

☎ สนใจข้อมูล/บริการเพิ่มเติมติดต่อ 022477229
✉ e-Mail : sm@merlinssolutions.com

Comments

comments

No Comments

Post A Comment